حضور میرسلیم با کفش‌های کتانی برند آمریکایی در مجلس!

تصویر حضور میرسلیم با کفش‌های کتانی برند آمریکایی در مجلس!

به گزارش پرسون، تصویری از مصطفی میرسلیم نماینده اصولگرا مجلس که با کفش برند آمریکایی در مجلس حاضر شد را ببینید.

482467