ساعت فعالیت و لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در تعطیلات نوروز اعلام شد

شعب منتخب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور طی روزهای دوم و سوم فروردین آماده ارائه خدمات به مراجعین هستند.
تصویر ساعت فعالیت و لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در تعطیلات نوروز اعلام شد

به گزارش پرسون، همزمان با تعطیلات نوروز، شعب منتخب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور طی روزهای دوم و سوم فروردین آماده ارائه خدمات به مراجعین هستند. بر این اساس عموم مشتریان می توانند جهت انجام خدمات بانکی خود از ساعت 9 الی 12 به شعب اعلام شده مراجعه نمایند.

همچنین به گونه ای برنامه ریزی شده است که خودپردازهای بانک در سراسر کشور از آمادگی کافی برای ارائه اسکناس و وجه نقد به متقاضیان برخوردار باشند.

برخی واحدهای ستادی بانک نیز به لحاظ پشتیبانی از عملیات بانکی و بانکداری الکترونیک در حالت کشیک بسر می برند.

468089