افزایش ۱۱۰ درصدی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه در سال 1401

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری گفت: در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۱۱۰ درصدی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه در وزارت دادگستری بوده‌ایم.
تصویر افزایش ۱۱۰ درصدی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه در سال 1401

به گزارش پرسون، ابراهیم مولایی‌جم، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری از افزایش ۹۵ درصدی تخصیص و پرداخت مبالغ دیه در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۱۱۰ درصدی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه در وزارت دادگستری بوده‌ایم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۸۰ میلیارد تومان بودجه تخصیصی مربوط به پرداخت دیات جذب و در قالب چهار هزار و ۴۲۰ پرونده تخصیص و پرداخت شده است.

وی با اشاره به افزایش ۹۵ درصدی بودجه تخصیصی پرداخت دیات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد یکهزار و ۹۴۴ پرونده مربوط به دیات در وزارت دادگستری بررسی و بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان در این زمینه به صاحبان حق پرداخت شده است.

منبع: مهر

467997