فروش نفت خام در قالب اوراق گواهی سپرده به مردم

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: با انتشار اوراق به روش گواهی سپرده کالایی، آحاد جامعه در خرید و فروش نفت شرکت داده می شوند.
تصویر فروش نفت خام در قالب اوراق گواهی سپرده به مردم

به گزارش پرسون، سید حمید حسینی، با تاکید به اینکه فروش نفت خام به مردم در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی نفت، مزایای زیادی را به همراه دارد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به طور قطع این طرح مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

او با بیان اینکه این طرح از نظر اقتصادی در مقایسه با سایر بازار‌ها دارای مزیت‌هایی است، افزود: فروش نفت خام به مردم در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی، حتما به جمع آوری نقدینگی از جامعه و همچنین تامین نقدینگی شرکت ملی نفت، کمک بسیار خواهد کرد.

به گفته حسینی، این اقدام علاوه بر آنکه برای دولت درآمدزایی‌های بسیاری دارد، برای حل مشکل اقتصاد نیز راهگشاست، چرا که نقدینگی را از سطح جامعه جمع خواهد کرد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به رویکرد شرکت ملی نفت مبتنی بر افزایش شفافیت و توسعه بازار از طریق سازوکار‌های بورس انرژی، گفت: این طرح ضمن کمک به نقدینگی در کشور، حفظ ارزش پول و کمک به سرمایه‌گذاری‌های بسیار را هم به دنبال دارد.

او عنوان کرد: حضور بیش از پیش بخش خصوصی از دیگر مزایای اجرای کامل این طرح در کشور است.

به گفته سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، به نظر می‌رسد این اقدام گشایش اقتصادی برای دولت به شمار می‌رود و علاوه بر آن مردم را در درآمد‌های نفتی کشور شریک خواهد کرد، چرا که قرار است با انتشار اوراق به روش گواهی سپرده کالایی، آحاد جامعه در خرید و فروش نفت وارد شوند.

حسینی تاکید کرد: با توجه به نوسان بازار‌های مختلف، برای حفظ ارزش پول ملی خرید بشکه نفت بهترین ابزار است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

467846