خودروی جدید به بورس کالا آمد

بورس کالا یک خودروی جدید را پذیرش کرد.
تصویر خودروی جدید به بورس کالا آمد

به گزارش پرسون، بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای از پذیرش یک کامیون کشنده جدید در بازار اصلی خبر داد.

بر این اساس هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا با پذیرش کامیون کشنده SHACMOTO متعلق به مجتمع صنعتی آرین پارس موتور موافقت کرده است.

467631