اظهار نظر جدید علی مطهری در خصوص سلف مختلط در دانشگاه‌ها

به گزارش پرسون، علی مطهری نماینده ادوار مجلس در گفت و گو با شبکه اینترنتی دانشگاه تهران گفت: در اعتراضات هر شعاری می خواهند بدهند ولی خط قرمز تخریب و آتش سوزی و نظیر این کارهاست. اگر بخواهند وارد تخریب شوند باید با آنها برخورد شود. منبع: جماران

467473