رسالتِ دخترانِ آماجِ مسمومیت/ کاریکاتور

تصویر رسالتِ دخترانِ آماجِ مسمومیت/ کاریکاتور

به گزارش پرسون، احسان گنجی، کارتونیست، مسمومیت های سریالی دانش آموزان را بهانه ای برای کارتون خود قرار داده است که در زیر می بینید.

photo_2023-03-01_21-29-035556

465604