ساعت کاری ادارات خراسان شمالی تغییر کرد

ساعت کاری ادارات خراسان شمالی به گفته سخنگوی ستاد مدیریت بحران خراسان شمالی به روال سابق بازگشت.
تصویر ساعت کاری ادارات خراسان شمالی تغییر کرد

به گزارش پرسون، سخنگوی ستاد مدیریت بحران خراسان شمالی گفت: ساعت کاری ادارات خراسان شمالی از روز یکشنبه به روال سابق باز می‌گردد.

محمدتقی ولیان در بجنورد اظهار داشت: با تصمیم استاندار و با توجه به کاهش برودت هوا٬ ساعت کاری ادارت خراسان شمالی به روال سابق باز می‌گردد.

وی افزود: بر این اساس از روز یکشنبه 16 بهمن 1401 ادارات٬ سازمان‌ها٬ دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و بانک‌های استان از ساعت 7:30 بازگشایی و تا پایان وقت اداری به روال سابق فعالیت می‌کنند.

سخنگوی ستاد مدیریت بحران خراسان شمالی گفت: این مصوبه تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت و در صورت بروز اتفاق جدید٬ اطلاع رسانی‌های بعدی انجام می‌شود.

ساعات کاری ادارت خراسان شمالی از دهم دیماه امسال به دلیل برودت هوا و افت شدید فشار گاز از ساعت 9 تا پایان وقت اداری تعیین شده بود.

منبع:تسنیم

460792