آمریکا تحریم های جدید علیه روسیه وضع کرد

وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم هایی جدید علیه اشخاص و نهادهای روسیه خبر داد.
تصویر آمریکا تحریم های جدید علیه روسیه وضع کرد

به گزارش پرسون، وزارت خزانه داری آمریکا به بهانه تحولات اوکراین اعلام کرد که تحریم هایی را علیه اشخاص و نهادهای روسیه وضع کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از تحریم های جدید علیه اشخاص و نهادهای روسیه خبر داد.

منبع:مهر

459519