برگزاری سیزدهمین رویداد علمی تخصصی «تاریخ شفاهی ایران» در ساری

مرتضی نورایی دبیر همایش با اعلام اینکه سلسله نشست‌های تخصصی تاریخ شفاهی ایران با برکت بوده و متون ارائه شده در آن به یادگار می‌ماند، افزود: این برنامه‌ها، تولید علمی در سطح عالی را در بر دارد و به ویژه برای جوانان حائز اهمیت است.
تصویر برگزاری سیزدهمین رویداد علمی تخصصی «تاریخ شفاهی ایران» در ساری

به گزارش پرسون، مرتضی نورایی دبیر همایش بعدازظهر چهارشنبه در سیزدهمین رویداد علمی تخصصی تاریخ شفاهی ایران در مازندران با بیان اینکه عمومی سازی تاریخ شفاهی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: شفافیت و روشنگری در تاریخ گذشته برای برنامه ریزی آینده باید مد نظر قرار بگیرد.

وی با اعلام اینکه سلسله نشست‌های تخصصی تاریخ شفاهی ایران با برکت بوده و متون ارائه شده در آن به یادگار می‌ماند، افزود: این برنامه‌ها، تولید علمی در سطح عالی را در بر دارد و به ویژه برای جوانان حائز اهمیت است.

دبیر علمی سیزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران با بیان اینکه مازندران حیطه‌های بسیاری در جهان‌های گمشده تاریخ دارد، گفت: نیاز به امکاناتی برای بیان این رویدادها داریم و ضروری است که تاریخ شفاهی مازندران به عنوان سرمایه ملی به نسل امروز و آینده به خوبی منتقل شود.

نورایی با اشاره به وجود محققان بسیاری در مازندران که درباره تاریخ این استان تحقیق و پژوهش می‌کنند، ادامه داد: تحقیقاتی که روی میراث ناملموس از کانال تاریخ شفاهی می‌شود، میراثی است که رفته رفته فرهنگ و تمدن را تولید می‌کند و لازم است که بر آن اشرافیت پیدا کنیم و در ارتباط با معلومات عمومی قرار بدهیم.

در این رویدد ۱۶ مقاله ارائه شده است.

منبع:مهر

459355