صمت چهارمحال و بختیاری در ارزیابی شاخص های عملکردی کشور رتبه نخست را کسب کرد

محمد فرج اله زاده اعلام کرد: این استان با کسب ۱۰۰۰ امتیاز شاخص های اختصاصی و ۹۱۷ امتیاز شاخص های عمومی و کسب وضعیت عالی صدر نشین صمت استانهای کشور است.
تصویر صمت چهارمحال و بختیاری در ارزیابی شاخص های عملکردی کشور رتبه نخست را کسب کرد

به گزارش پرسون، رئیس مرکز سرمایه انسانی و سازمانی وزارت صمت با انتشار کارنامه ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی استان ها اعلام کرد: چهارمحال و بختیاری با کسب هزار و ۹۱۷ امتیاز از مجموع دو هزار نمره در جایگاه نخست کشور قرار گرفت.

محمد فرج اله زاده اعلام کرد: این استان با کسب ۱۰۰۰ امتیاز شاخص های اختصاصی و ۹۱۷ امتیاز شاخص های عمومی و کسب وضعیت عالی صدر نشین صمت استانهای کشور است.

فرج الله زاده اعلام کرد: بهبود محیط فضای کسب و کار؛ تسهیل امور واحدهای تولیدی و صنفی؛ ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه؛ پروانه های بهره برداری معدنی و صنعتی؛ اشتغال ایجاد شده بر اساس پروانه‌های صادره صنعتی؛ میزان صادرات غیرنفتی؛ رسیدگی به شکایات؛ متوسط زمان صدور مجوز فعالیت و پروانه کسب؛ مبارزه با قاچاق و بازرسی از واحدهای اقتصادی از جمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی استان‌ها بوده است.

فرج الله زاده افزود: در مجموع صمت چهارمحال و بختیاری با تحقق ۱۰۰ درصدی شاخص های اختصاصی و ۹۱.۸ دهم درصد شاخص های عمومی این موفقیت را کسب کرده است.

منبع:تسنیم

459214