سرپرست نشر صاد کیست؟

میرشمس‌الدین فلاح هاشمی به عنوان سرپرست نشر صاد معرفی شد.

تصویر سرپرست نشر صاد کیست؟

به گزارش پرسون، مجدالدین معلمی، مدیرعامل بنیاد کتاب، میرشمس‌الدین فلاح هاشمی را به عنوان سرپرست نشر صاد منصوب کرد.

مراسم تودیع و معارفه مدیر سابق و سرپرست جدید نشر صاد با حضور آقایان معلمی، فلاح هاشمی، سمنانی و صفایی‌نژاد در دفتر نشر صاد برگزار شد.

میرشمس‌الدین فلاح هاشمی، نویسنده و پژوهشگر عرصه فرهنگ است که پیش از این به عنوان مدیر موسسه محفل انس، مدیر نشر سرای خودنویس، معاون انتشارات امیرکبیر، معاون فرهنگی نشر صاد، دبیر نخستین جشنواره خودنویس و مدیر دفتر روایت ایرانی فعالیت داشته است.

نشر صاد یکی از نشرهای جوان و تازه‌تأسیس کشور است که تمرکز خود را بر انتشار و ترویج کتاب الکترونیک در ایران گذاشته و به ادبیات تألیفی توجه ویژه‌ای دارد.

منبع: برنا

459186