توئیت جدید امیرعبداللهیان خطاب به آمریکا

وزیر خارجه کشور در توئیتی نوشت: مردم آگاه ایران، دندان زینت شده گرگ‌ها را به خوبی تشخیص داده اند.
تصویر توئیت جدید امیرعبداللهیان خطاب به آمریکا

به گزارش پرسون، حسین امیرعبداللهیان در توییتی نوشت: کاخ سفید در جایگاهی قرار ندارد که از حقوق بشر دم زند. کشتار حدود ۲ میلیون انسان در افغانستان، عراق، یمن، فلسطین، سوریه و دمیدن در آتش جنگ اوکراین و مانع صلح بودن، از نتایج مداخلات آمریکاست. به اظهارات ریاکارانه پایان دهید. مردم آگاه ایران، دندان زینت شده گرگ‌ها را به خوبی تشخیص داده اند.

459097