۲ میلیون لیتر مواد سوختی در روستاهای بروجرد توزیع شد

رئیس اداره تعاون روستایی بروجرد همچنین در مدت ۱۰ ماهه امسال ۱۰ هزار تن سموم شیمیایی و یک هزار و ۵۲۰ تن کود شیمیایی در بروجرد توزیع شده است.
تصویر ۲ میلیون لیتر مواد سوختی در روستاهای بروجرد توزیع شد

به گزارش پرسون، محمد حسن نوابی در این باره گفت : از ابتدای امسال تاکنون هفت هزار و ۲۰۰ تن آرد خانه پزی و خبازی در روستاها توزیع شده است.

وی افزود: همچنین امسال یک هزار و ۱۰۰ تن کلزا و گندم با خرید تضمینی و یک هزار و ۱۰۰ تن حبوبات، سیب درختی و یونجه به صورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی بروجرد بیان کرد: در راستای تامین و توزیع نهادهای دامی سبک و سنگین ۳۵ هزار تن نهاده دامی بین روستاییان شهرستان توزیع شده است.

نوابی در پایان اضافه کرد: همچنین در مدت ۱۰ ماهه امسال ۱۰ هزار تن سموم شیمیایی و یک هزار و ۵۲۰ تن کود شیمیایی در بروجرد توزیع شده است.

منبع:خبرآنلاین

459073