دو گروه هم‌خوانی قرآن‌کریم و مدیحه‌سرایی دانش‌آموزان استان سمنان به مرحلۀ نهایی کشور راه یافتند.

دو گروه هم‌خوانی قرآن کریم و مدیحه‌سرایی پسران و دختران دانش‌آموز مرکز دارالقرآن امام خمینی(ره) شهرستان سمنان به مرحلۀ نهایی ششمین دورۀ مسابقات کشوری راه یافته و در بهمن جاری برای انجام مسابقات و رقابت پایانی بین سایر گروه‌های کشور به استان خوزستان می‌روند.
تصویر دو گروه هم‌خوانی قرآن‌کریم و مدیحه‌سرایی دانش‌آموزان استان سمنان به مرحلۀ نهایی کشور راه یافتند.

به گزارش پرسون،علی اکبر عرب خراسانی در این خصوص گفت: گروه‌های هم‌خوانی قرآن کریم و مدیحه‌سرایی از ۱۰ مرکز دارالقرآن‌الکریم سراسر استان در دی ماه، با یکدیگر به رقابت پرداخته و در نهایت گروه‌های پسران و دختران دارالقرآن امام‌خمینی(ره) شهرستان سمنان موفق به راهیابی به مرحله اول مسابقات کشوری و بعد از آنهم پس بررسی و داوری اولیه در مرحله کشوری موفق به حضور در مرحله نهایی ششمین دوره مسابقات کشوری شدند.

معاون پرورشی و فرهنگی استان ضمن آرزوی توفیق برای این دانش آموزان، اضافه کرد: این مسابقات در استان خوزستان و از ۱۷ بهمن آغاز خواهد شد و دو گروه پسر و دختر به صورت مجزا در قالب گروه‌های ۷ نفره اعزام خواهند شد.

گفتنی است: در مرحله نهایی کشوری ۱۵ گروه هم‌خوانی و مدیحه‌سرایی از پسران و ۱۳ گروه از دانش آموزان دختر کل کشور، به مدت ۴ روز برای کسب مقام اول تا پنجم ملی به رقابت خواهند پرداخت.

منبع:خبرآنلاین

459045