این قانون، مانع کاندیداتوری دوباره حسن روحانی شد

محبی در توئیتی با اشاره به قانون مجلس برای سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نوشت: حسن روحانی متولد ۲۷ آبان ۱۳۲۷ می‌باشد. بنابراین امکان کاندیداتوری مجلس را ندارد.
تصویر این قانون، مانع کاندیداتوری دوباره حسن روحانی شد

به گزارش پرسون، جلیلی محبی در توئیتی درباره عدم امکان کاندیداتوری حسن روحانی نوشت: اما سئوال اینجاست چرا روحانی امکان مجدد ریاست‌جمهوری ندارد؟ به گزارش فکت‌یار، طبق قانون مجلس شورای اسلامی داوطلب باید در هنگام ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام داشته باشد. همچنین حسن روحانی متولد ۲۷ آبان ۱۳۲۷ می‌باشد. بنابراین حسن روحانی امکان کاندیداتوری مجلس را ندارد.

458940