تعطیلی مدارس کشور را از نگاهی دیگر در این عکس ببینید!

تعطیلی مدارس کشور آنقدر این روزهای اخیر جنجال برانگیز شده که برخی رسانه درباره آن کاریکاتور طرح کردند.
تصویر تعطیلی مدارس کشور را از نگاهی دیگر در این عکس ببینید!

به گزارش پرسون، تعطیلی مدارس در سال جاری به‌دلایل مختلف از آلودگی هوا یا بارش برف و برودت هوا یا صرفه‌جویی در مصرف گاز باعث ثبت رکورد جدیدی در مجازی شدن آموزش‌ها شده است که این فرآیند تبعات متعددی دارد که در بلند‌مدت نسل امروز دانش‌آموزان را درگیر خواهد کرد.

منبع:تسنیم

458854