گیشه ۳۵۰ میلیاردی سینمای ایران

گیشه سینمای ایران از مرز ۳۵۰ میلیارد تومان در یازدهمین ماه سال عبور کرد.

تصویر گیشه ۳۵۰ میلیاردی سینمای ایران

به گزارش پرسون، سینمای ایران درحالی وارد یازدهمین ماه سال شده که گیشه آن از مرز ۳۵۰ میلیارد تومان عبور کرده است.

پس از یک‌ پائیز راکد، کمتر کسی تصور می‌کرد سینمای ایران بتواند تا عید نوروز، فیلم‌ جدیدی را به روی پرده بفرستد و گیشه آن از مرز ۳۰۰ میلیارد تومان عبور کند. اما با توجه به اکران چند فیلم جدید، سینماها خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد به رونق نسبی رسیدند تا گیشه در نخستین روزهای فصل بهمن بتواند از مرز ۳۵۰ میلیارد تومان عبور کرده و برای قله‌های دیگر خیز بردارد.

سینمای ایران در سال ۱۴۰۱، درحالی از مرز ۳۵۰ میلیارد تومان عبور کرد که تعداد مخاطبان آن به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید. برای این تعداد مخاطب، ۵۳۶ هزار سانس تعریف شد.

پرفروش‌ترین فیلم امسال، انفرادی است که هفتم اردیبهشت به روی پرده رفت و توانست با ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار مخاطب، گیشه‌ای ۷۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌ تومانی داشته باشد. ساخته مسعود اطیابی، بدون در نظر گرفتن تورم، نخستین فیلمی است که به چنین گیشه‌ای در سینمای ایران دست یافته است.

سگ‌بند که در سبد نوروزی سینماها قرار داشت نیز موفق به جذب ۱ میلیون و ۳۱۷ هزار مخاطب شد. فیلم مهران احمدی با ۴۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش، به دومین فیلم‌ پرمخاطب و پرفروش امسال تبدیل شده است.

بخارست که از ۲۴ آبان به روی پرده رفته، یک‌ رکورد خوب از خود به‌ جای گذاشته. فیلم‌ مسعود اطیابی در ۷۰ روز نمایش خود توانست با ۷۳۹ هزار مخاطب و ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش، تا امروز، سومین فیلم‌ پرفروش سال باشد.

علف‌زار که از سوم خرداد اکران شد، اگرچه با ۶۴۷ هزار مخاطب، چهارمین فیلم پرفروش امسال است اما این تعداد مخاطب و گیشه ۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیونی، نخستین ساخته کاظم دانشی را به پرفروش‌ترین فیلم‌ اجتماعی سینمای ۱۴۰۱ تا به امروز تبدیل کرده است.

458811