رومانی:

از اعمال تحریم‌های حقوق بشری بیشتر علیه ایران حمایت می‌کنیم

وزیر امور خارجه رومانی امروز در جمع خبرنگاران مدعی «نقض فاحش» حقوق بشر در ایران شد.

تصویر از اعمال تحریم‌های حقوق بشری بیشتر علیه ایران حمایت می‌کنیم

به گزارش پرسون، وزیر امور خارجه رومانی، امروز پیش از آغاز نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، در جمع خبرنگاران گفت: در این نشست درباره ایران هم بحث خواهیم کرد.

اورسکو گفت: همچنین از طرف رومانی، محکومیت کامل نقض فاحش حقوق بشر در ایران را اعلام می‌کنم. در این باره از اتخاذ چهارمین بسته تحریمی علیه ایران حمایت خواهم کرد.

458808