توییت امیرعبداللهیان در محکومیت قرآن سوزی در سوئد

وزیر خارجه کشورمان هتک حرمت قرآن کریم و نفرت پراکنی علیه مقدسات اسلامی در سوئد را محکوم کرد.
تصویر توییت امیرعبداللهیان در محکومیت قرآن سوزی در سوئد

به گزارش پرسون، حسین امیرعبداللهیان در توییتی درمحکومیت هتک حرمت قرآن کریم نوشت:

هتک حرمت قرآن کریم و نفرت پراکنی علیه مقدسات اسلامی که باز در سوئد اتفاق افتاد را به شدت محکوم می کنم.

نباید جریحه دار کردن احساسات مسلمانان جهان و اسلام هراسی به بهانه حمایت از آزادی بیان به امری مرسوم در برخی کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر تبدیل شود.

458771