تاکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران و افغانستان

تقویت همکاری های اقتصادی و امنیتی و مقابله با فتنه انگیزی دشمنان مشترک دو کشور ایران و افغانستان در دیدار کاظمی قمی با نمایندگان نهادهای ایرانی مقیم کابل مورد تاکید قرار گرفت.

تصویر تاکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران و افغانستان

به گزارش پرسون، در جلسه معارفه و هم‌اندیشی حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل با نمایندگان نهادهای ایرانی مقیم، وی بر ضرورت گسترش روابط مردمی، تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و مقابله با فتنه‌انگیزی دشمنان مشترک دو کشور تاکید کرد.

حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان و سرپرست جدید سفارت کشورمان در کابل به تازگی ماموریت خود را در این کشور آغاز کرده است.

458734