پرسون از وضعیت پارکینگ بیمارستان فیاض بخش گزارش می دهد؛

ورود به بیمارستان تا یک ساعت 8 هزار تومان / نبود نظارت عامل دریافت وجه غیرقانونی

بیمارستان فیاض بخش یکی از مهم ترین مراکز درمانی غرب پایتخت به حساب می آید؛ اما خدمات دهی به مراجعه کنندگان در بخش پارک خودرو این مرکز درمانی آن طور که باید مناسب نیست.
تصویر ورود به بیمارستان تا یک ساعت 8 هزار تومان / نبود نظارت عامل دریافت وجه غیرقانونی

به گزارش پرسون،بیمارستان فیاض بخش به عنوان مهم ترین مرکز درمانی غرب تهران شناخته می شود که خدمات رسانی مناسبی بهداشتی و درمانی را به شهروندان غرب پایتخت ارائه می کند؛ اما پارکینگ این بیمارستان آن طور که باید خدمات رسانی مناسبی ندارد؛ به طوری که مراجعه کنندگان به این مرکز درمانی در گفتگو با خبرنگارحوزه اجتماعی پرسون از هزینه سنگین جای پارک خودرو در پارکینگ این مجموعه درمانی اشاره دارند؛ در گزارش پیش رو نارضایتی شهروندان غرب تهران را می خوانید:

ساعتی 5 هزار تومان جای پارک

ورودی خودرو به پارکینگ این بیمارستان 8 هزار تومان در نظر گرفته شده است، حال اینکه شهروندان بخواهند تنها یک دقیقه توقف داشته باشند یا یک ساعت توقف کنند باید این هزینه را پرداخت کنند.

یکی از شهروندان در این باره به خبرنگار ما گفت: نبود نظارت عاملی شده تا هر مجموعه دولتی و خصوصی به فکر درآمدزایی غیر قانونی باشد.

وی افزود: مگر قیمت زمین در این محیط چقدر است که برای سه متر مربع جای پارک یک خودرو ساعتی 5 هزار تومان بیمارستان فیاض بخش برای جای پارک خودرو دریافت می کند.

این شهروند که برای ملاقات یکی از بستگانش به این بیمارستان مراجعه کرده است؛ ادامه داد: ورودی خودرو به پارکینگ این بیمارستان 8 هزار تومان در نظر گرفته شده است، حال اینکه شهروندان بخواهند تنها یک دقیقه توقف داشته باشند یا یک ساعت توقف کنند باید این هزینه را پرداخت کنند.

سازمان تعزیرات حکومتی ورود کند

در این بین یکی دیگر از شهروندان گفت: بسیاری از مراجعه کنندگان به این بیمارستان که با آژانس و تاکسی های اینترنتی به این مکان مراجعه دارند نمی توانند از ورودی پارکینگ استفاده کنند چرا که باید هزینه ورودی پارکینگ نیز پرداخت کنند.

او افزود: 8 هزار تومان برای ورودی پارکینگ بسیار بالاست، در نظر بگیرید اگر تنها 100 خودرو در این پارکینگ به مدت یک ساعت پارک کنند نزدیک به 800 هزار تومان می شود و اگر این 800 هزار تومان را ضرب در 24 ساعت طول یک روز کنیم بیش از 19 میلیون تومان و در یک ماه نزدیک به 600 میلیون تومان خواهد شد.

این شهروند تهرانی ادامه داد: البته به شکل دیگر نیز درآمدزایی غیر طبیعی را می توان محاسبه کرد؛ برای نمونه اگر گنجایش این پارکینگ 150 خودرو باشد و براساس اعلام مدیریت این پارکینگ هر یک ساعت پارک خودرو 5 هزار تومان است که در صورتی که یک خودرو به مدت 24 ساعت پارک کنند باید 120 هزار تومان پرداخت کند و اگر تنها 30 خودرو 120 هزار تومان در مدت یک روز پرداخت کنند روزانه این پارکینگ 3میلیون و 600 هزار تومان درآمد کسب خواهد کرد.

خدمات ضعیف در پارکینگ

متاسفانه سیستم روشنایی در این پارکینگ وجود ندارد و تردد در هنگام شب را برای سرنشینان و رانندگان به پارکینگ با مشکل مواجه می کند؛ همچنین مسیر تردد به شکل خاکی است و به نوعی از یک زمین خاکی این درآمد کسب می شود از سوی دیگر خدمات به شکل سنتی ارائه می شود برای نمونه فیش ورودی خودرو به شکل کاغذی بسیار کوچک ارائه می شود.

علی یکی از مراجعه کنندگان به این بیمارستان گفت: به دلیل اینکه همراهان بیمار دغدغه سلامتی بیمارشان را دارند توجه و اعتراضی به این گرانی جای پارک خودرو ندارند.

وی افزود: دریافت این نوع هزینه بالا درقبال اینکه پارکینگ خودرو بیمارستان فیاض بخش بسیار ضعیف است، عادلانه نیست چرا که در پارکینگ های سطح شهر که کمتر این هزینه را از مراجعه کنندگان دریافت می کنند محیط مسقف است و خودروها در امان نور خورشید و بارندگی برف و باران هستند در حالی که این پارکینگ هیچ سایبانی ندارد.

علی ادامه داد: متاسفانه به دلیل قیمت بالای اجاره پارک خودرو برخی بیرون از پارکینگ بیمارستان خودروشان را پارک می کنند و این امر موجب ترافیک سنگین در معابر اطراف بیمارستان می شود و تردد را برای خودروهای امدادی و خودروهای حامل بیماران اورژانسی با سختی مواجه می کند.

وی به نبود سیستم روشنایی در این پارکینگ نیز اشاره کرد، گفت: متاسفانه سیستم روشنایی در این پارکینگ وجود ندارد و تردد در هنگام شب را برای سرنشینان و رانندگان به پارکینگ با مشکل مواجه می کند؛ همچنین مسیر تردد به شکل خاکی است و به نوعی از یک زمین خاکی این درآمد کسب می شود از سوی دیگر خدمات به شکل سنتی ارائه می شود برای نمونه فیش ورودی خودرو به شکل کاغذی بسیار کوچک ارائه می شود.

در انتظار پاسخ

طبق مشاهدات میدانی خبرنگار پرسون ، پارکینگ خودرو بیمارستان فیاض بخش امکانات مناسبی ندارد و هزینه بالایی از شهروندان دریافت می شود؛ با این وجود رسانه پرسون منتظر پاسخگویی مسئولان مربوط در وزارت بهداشت و مدیریت بیمارستان است.

گزارش از: سیاوش پارسا

458163