تقدیر و تشکر دانشجویان از معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور همدان

تصویر تقدیر و تشکر دانشجویان از معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور همدان

به گزارش سایت خبری پرسون،جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان از زحمات بی شائبه دکتر عقیقی معاون آموزشی و پژوهشی این دانشگاه تقدیر و تشکر کردند.متن پیام تقدیر بدین شرح است:


جناب آقای دکتر عقیقی
معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور همدان

فرصت مغتنم می دانیم ضمن ارج نهادن به مساعی ارزنده و ارزشمندتان در مسئولیت معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور همدان، از مدیریت اثر بخش و توانمند جنابعالی در این مسئولیت که موجبات رضایت دانشجویان دانشگاه را فراهم آورده است، تقدیر و تشکر نماییم.
اشراف کامل مدیریتی،مراتب دانش،تعهد و تخصص جنابعالی در کنار کوله بار تجربه ای که سالها گرد آورده اید قطعا و یقینا همچون همیشه باقیات و صالحات نیکو بر جا گذاشته است و بدون شک مجموعه دانشگاه پیام نور همدان همواره در مسیر توسعه و نیازمند تجارب و اندیشه‌های جنابعالی خواهد بود.
دیگر بار به رسم ادب و حق شناسی ضمن تقدیر و تشکر، دست بر دعا از خداوند متعال دوام و تداوم توفیق بیشتر جنابعالی را مسئلت داریم.

زهرا سیف و جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان

458050