ماجرای حلالیت طلبیدن حاج قاسم از دختر خبرنگار

تصویر ماجرای حلالیت طلبیدن حاج قاسم از دختر خبرنگار

به گزارش پرسون، یک کاربر فضای مجازی در ئوئیتر ویدئویی به اشتراک گذاشت و نوشت:

با چه استرسی توی اون شلوغی دنبال سید می‌گرده

که چی؟ یه خبرنگار دلخور شده از دلش دربیاره

ماجرای حلالیت طلبیدن حاج قاسم از دختر خبرنگار+ فیلم

445053