بررسی قیمت دلار 30 آبان

قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

تصویر بررسی قیمت دلار 30 آبان

به گزارش پرسون، بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 30 هزار و 447 تومان(سی هزار و چهارصد و چهل و هفت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 30 هزار و 753 تومان (سی هزار و هفتصد و پنجاه و سه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 30 هزار و 646 تومان(سی هزار و ششصد وچهل و شش تومان) و قیمت فروش یورو 30 هزار و 954 تومان (سی هزارو نهصد و پنجاه و چهار تومان) است.

418592