یک ایرانی رئیس انجمن هنرهای رزمی آسیا شد

به عنوان رئیس انجمن هنرهای رزمی آسیا انتخاب شد.
تصویر یک ایرانی رئیس انجمن هنرهای رزمی آسیا شد

به گزارش پرسون، مجمع انتخابات هنرهای رزمی ترکیبی آسیا (MMA) در خصوص تشکیل این انجمن به میزبانی سنگاپور و با حضور یوسف بهتری، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی و رئیس انجمن هنرهای رزمی ترکیبی MMA ایران برگزار شد.

در همین نشست که زیر نظر شورای المپیک آسیا (oca) و با حضور کاپیتان حسین المسلم برگزار شد، کاندیداهای سمت‌های مختلف آسیایی معرفی و در پایان رأی گیری، «گوردن تنگ» به عنوان رئیس و یوسف بهتری نیز به عنوان نایب رئیس آسیایی این انجمن انتخاب و معرفی شدند.

بهتری همچنین به عنوان رئیس انجمن فوق در آسیایی میانه انتخاب و معرفی شد.

منبع: مهر

417699