آلودگی هوای اهواز و اصفهان

بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست از بین هشت کلانشهر کشور امروز(۲۹ شهریورماه) اهواز آلودگی هوا برای همه، اصفهان آلودگی هوا برای گروه‌های حساس و شش کلانشهر هوای مطلوب را تجربه کرده‌اند.
تصویر آلودگی هوای اهواز و اصفهان

به گزارش پرسون، بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره کیفیت هوای هشت کلانشهر کشور، امروز (۲۹ شهریورماه) آلاینده شاخص هوای اهواز ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۵۳ و در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد.

همچنین اهالی اصفهان آلودگی هوا برای گروه‌های حساس را با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و رسیدن به عدد ۱۰۹ تنفس کرده‌اند.

مردم در شش کلانشهر تهران، کرج، اراک، مشهد، تبریز و شیراز هوای قابل قبول را با رسیدن به عدد ۸۸، ۸۸، ۸۴، ۸۴، ۸۱ و ۷۷ تجربه کرده‌اند. آلاینده شاخص هوا در کرج، دی‌اکسید نیتروژن و در این پنج کلانشهر دیگر ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است.

به گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول(سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.

417540