درمان دیابت با این گیاه قاتل

گیاه igneus Costus که به عنوان گیاه انسولین در هند شناخته می شود، متعلق به خانواده Costaceae (زنجبیل) است.
تصویر درمان دیابت با این گیاه قاتل

به گزارش پرسون، گیاه igneus Costus که به عنوان گیاه انسولین در هند شناخته می شود، متعلق به خانواده Costaceae (زنجبیل) است.

این گیاه بومی مرکز و جنوب آمریکا بوده به عنوان گیاه زینتی در هند کاشت می شود و به طورخودرو در باغها و مکانهای طبیعی رشد می کند.

در هند اعتقاد بر این است که مصرف برگ های این گیاه موجب کاهش میزان قند خون می شود و به عنوان یک مکمل غذایی در درمان دیابت استفاده می شود.

تحقیقاتی برای ارزیابی پتانسیل ضد دیابت این گیاه انجام شده است که علاوه بر اثر ضد دیابتی فعالیت های دارویی hypolipidemic، دیورتیک، آنتی اکسیدان، ضد میکروبی و آنتی کنسرنیزبرای آن گزارش شده است.

416825