استوری علی کریمی علیه مهدی تاج + عکس

علی کریمی با انتشار یک استوری به روند تایید صلاحیت مهدی تاج انتقاد کرد.
تصویر استوری علی کریمی علیه مهدی تاج + عکس

به گزارش پرسون، علی کریمی با انتشار یک استوری انتقادی و انتشار بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، تایید صلاحیت مهدی تاج را زیر سوال برده و به آن انتفاد کرده است.

منبع: تابناک

411981