برخورد با فروشندگان لباس‌های نامتعارف

فرمانده انتظامی پایتخت از برخورد پلیس اماکن با واحد‌های صنفی عرضه کننده لباس های نامتعارف خبر داد.
تصویر برخورد با فروشندگان لباس‌های نامتعارف

به گزارش پرسون، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه سومین مرحله از اجرای طرح اقتدار پلیس امنیت در جمع خبرنگاران به اقدامات پلیس اماکن در برخورد با لباس های نامتعارف اشاره و اظهار داشت: متصدیان واحدهای صنفی که شئونات اسلامی را رعایت نکنند باید در مقابل این ترک فعل پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: با البسه ای که با فرهنگ ایرانی و اسلامی مغایرت داشته باشد مانند شلوار زاپ دار و لباس بدن نما و نامتعارف برخورد می شود.

رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد: با واحدهای صنفی که شلوارهای پاره و لباس های نامتعارف را به فروش برسانند برخورد می‌شود.

سردار رحیمی گفت: این کار هم اکنون توسط پلیس اماکن در حال اجراست و برخورد جدی شده و تمام اقلام جمع آوری می شود.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد اجازه نمی‌دهیم این اقلام به فروش برسد و تمامی لباس ها جمع آوری خواهد شد.

411096