آغاز معاملات خودرو در بورس کالا

معاملات خودرو در بورس کالا با معامله ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی کلید خورد.
تصویر آغاز معاملات خودرو در بورس کالا

به گزارش پرسون، طی امروز پس از 30 دقیقه رقابت نفس گیر خریداران ، 125 دستگاه دیگنیتی سفید با قیمت پایه 821،500،000 تومان عرضه شد که با حداقل قیمت یک میلیارد و ٣٢ میلون تومان و حداکثر قیمت یک میلیارد و ٨ میلیون تومان معامله شد.

میانگین قیمتی دیگنیتی سفید، یک میلیارد و ٣٣ میلیون و ٣ 4 هزار تومان بود.

411064