خواستگاری تاجر ایرانی از مجری متاهل تلویزیون!

حمزه بلدی یک تاجر ایرانی در اینستاگرام مجری از معروف تلویزیون سعودی لجین عمران خواستگاری کرد.

تصویر خواستگاری تاجر ایرانی از مجری متاهل تلویزیون!

به گزارش پرسون، یک تاجر ایرانی به نام 'حمزه بلدی' در اینستاگرام مجری معروف تلویزیون سعودی 'لجین عمران' از وی درخواست ازدواج کرد.

حمزه بلدی برای این مجری سعودی نوشته بود:

من حمزه بلدی هستم و تاجر پارچه هستم، می خواهم طبق سنت رسول(ص) با شما ازدواج کنم، من می خواهم با مادر و خواهرم به خواستگاری شما بیایم!.

این خبر به سرعت در شبکه های اجتماعی عرب زبان مورد توجه قرار گرفت.

ماجرا وقتی جالب تر شد که لجین عمران، در پست بعدی اینستاگرام خود، تصویری از خود با لباس عروسی را درج کرد!

410130