شاهین صمدپور از نامزدش رونمایی کرد

بالاخره شاهین صمدپور از نامزدش رونمایی کرد
تصویر شاهین صمدپور از نامزدش رونمایی کرد

به گزارش پرسون، شاهین صمدپور استوری‌هایی با نامزدش در فضای مجازی منتشر کرد.

408869