انفجار بزرگ در پشت خورشید/ پیامدهای آن به زمین می‌رسد؟

انفجار بزرگ در پشت خورشید رخ داده و احتمالا تاثیر و پیامدهای آن به زودی به زمین برسد.
تصویر انفجار بزرگ در پشت خورشید/ پیامدهای آن به زمین می‌رسد؟

به گزارش پرسون، احتراق مواد خورشیدی را به فضا پرتاب کرده است.

این انفجار درست در پشت قسمت جنوب شرقی خورشید رخ داد و این منطقه را تبدیل به منطقه جدید و فعال کرد.

رشته‌های خورشیدی ابرهایی از گاز یونیزه بالای سطح خورشید هستند که بین مناطق مغناطیسی با قطبیت مخالف قرار می‌گیرند.

این مغناطیس در چند روز گذشته به «یک CME با حرکت آهسته» یا «جرم تاجی» به اوج خود رسیده است.

CME نوعی شراره خورشیدی یا فوران تابش شدید پرانرژی از سطح خورشید است.

طوفان‌های خورشیدی به دلیل تاثیر آنها بر دستگاه‌هایی مانند رادیو و ماهواره‌ها می‌توانند باعث ایجاد اختلالاتی برای انسان‌های روی زمین شوند.

هر طوفان خورشیدی که به زمین برخورد می‌کند بر اساس شدت درجه‌بندی می‌شود و انتظار می‌رود که تعداد معدودی از طوفان‌های پیش‌بینی‌شده فقط «کلاس G۱» باشند.

این بدان معنی است که آنها می‌توانند نوسانات ضعیف را ایجاد کنند و تأثیر کمی بر ارتباطات ماهواره‌ای داشته باشند.

طوفان‌های خورشیدی همچنین می‌توانند برخی از حیوانات را که برای جهت‌دهی به میدان مغناطیسی متکی هستند گیج کنند.

این شامل برخی از پرندگان مهاجر و حتی نهنگ‌ها هم می‌شود.

این نمایش نور طبیعی، شفق‌های قطبی نامیده می‌شوند و نمونه‌هایی از بمباران مگنتوسفر زمین توسط باد خورشیدی هستند که نورهای سبز و آبی ایجاد می‌کنند.

منبع: همشهری آنلاین

408458