در گفت و گو با پرسون مطرح شد؛

اعمال نظر در پذیرش سهام در قبال ارائه تسهیلات حق بانکهاست

یک کارشناس اقتصادی درباره توثیق سهام در قبال تسهیلات بانکی گفت: موضوع وثیقه سهام برای تسهیلات بانکی به دو دهه قبل باز می گردد و این اقدام بیش از نیم قرن پیش در جهان آغاز شده است.اعمال نظر و سلیقه بانک ها در پذیرش سهام در قبال ارائه تسهیلات حق بانکهاست چون ممکن است برخی سهم ها بدون دلیل در بازار بورس بالا رفته باشد و بانک‌ها حق دارند بدانند وثیقه سهام دریافتی پشتوانه دارد یا بدون پشتوانه است.

تصویر اعمال نظر در پذیرش سهام در قبال ارائه تسهیلات حق بانکهاست

محمدرضا جهان بیگلری در گفت و گو با پرسون گفت: دلیل اینکه وثیقه نتوانسته به عنوان یک ضمانت مورد استفاده قرار بگیرد یکی رفتار سلیقه ای بانک ها بوده و دیگری ناآشنایی اغلب مردم با بازار سرمایه است. البته بانک ها بر این باورند ممکن است برخی سهام به صورت هیجانی بالا رفته باشد، از این رو نمی‌توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.

به گفته وی، ارائه تسهیلات به متقاضیان از دیرباز به پشتوانه وثیقه یا اعتبار انجام می شده است و وثیقه های درخواستی سیستم بانکی از متقاضیان تسهیلات، اغلب اموال منقول و غیرمنقول با قابلیت نقد شوندگی سریع به پول بوده است. مصوبه جدید وثیقه سهام موضوع جدیدی نیست و فقط دستورالعمل، نحوه پذیرش و آیین نامه های اجرایی آن تغییر کرده که در کمتر از چند دقیقه شما می توانید بدون دردسر سهام خود را وثیقه بگذارید.

جهان بیگلری افزود: این موضوع درباره وثیقه های بانکی دیگر اموال نیز همین گونه هست حتی در مورد ملک نیز بانک ها می توانند اعمال نظر کنند و درباره نقدشوندگی آن اعمال سلیقه داشته باشند لذا باید احتیاط و ریسک های لازم را داشته باشند.

408266