صنعت گردشگری بر اقتصاد خراسان رضوی تاثیر دارد؟

عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی بیان کرد: ۲ طرح توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی و طرح آمایش استان خراسان رضوی از جمله طرح‌های کلانی است که توسط این پژوهشکده انجام شده است.
تصویر صنعت گردشگری بر اقتصاد خراسان رضوی تاثیر دارد؟

به گزارش پرسون، دکتر هادی رفیعی با اشاره به اینکه در تهیه و تدوین طرح توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی خراسان رضوی مشارکت کرده، بیان کرد: این طرح در پنج سال و پنج فاز به انجام رسیده است.

وی با اشاره به اینکه طرح پژوهشی آثار و تبعات اقتصادی صنعت گردشگری استان توسط گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در حال انجام است، تصریح کرد: اشتغال‌زایی صنعت گردشگری استان یکی از موضوعات مهم در این طرح است.

عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی بیان کرد: یکی از برنامه های‌مان در این طرح این است که میزان ارتباط و اثربخشی صنعت گردشگری بر سایر بخش‌های اقتصادی استان را مورد بررسی قرار دهیم.

وی تاثیرپذیری صنعت گردشگری از سایر حوزه‌های دیگر را از اهداف این طرح برشمرد و افزود: طرح آثار و تبعات اقتصادی صنعت گردشگری استان به عنوان یکی از طرح‌های کلیدی گردشگری مد نظر است چرا که از نگاه سیاست‌گذاری اقتصادی در سطوح میانی و کلان نیاز به برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی داریم و این تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید مبتنی بر یکسری محاسبات و برنامه‌های دقیق باشد.

رفیعی اظهار کرد: صنعت گردشگری در برنامه‌های توسعه‌ای یکی از بخش‌های کلیدی راهبردی اقتصادی کشور محسوب می‌شود اما اینکه این صنعت چه آثاری دارد، چه بخش‌های اقتصادی با آن ارتباط دارد و چه میزان در این صنعت باید سرمایه‌گذاری کنیم، نیاز به مطالعه و پژوهش داریم که یک راهنمایی برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان برای اتخاذ دقیق سیاست‌های‌شان در صنعت گردشگری باشد.

وی ادامه داد: به لحاظ فنی ما این طرح را با زیربنای اقتصادی و مدل اقتصادی داده ستانده جلو می‌بریم اما در برنامه‌ای که مد نظر است، برای اولین بار حساب‌های اقماری گردشگری که بسیار حایز اهمیت است را شکل خواهیم داد.

عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در ادامه یادآور شد: با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و ارتباط با سازمان‌های ملی می‌توانیم این طرح را هم در ابعاد ملی و هم در سایر استان‌های دیگر اجرا نماییم.

وی گفت: مساله اصلی در اینگونه طرح‌ها این است که در آن بیشتر با داده‌های پایه مواجه هستیم. در حال حاضر باید داده‌های دقیقی از حوزه‌های گردشگری و اقتصادی در اختیار داشته باشیم. هم‌اکنون برخی از داده‌ها موجود است ولی چون حوزه گردشگری یک حوزه تخصصی است، سازمان های متولی برنامه ویژه‌ای برای ثبت داده‌ها ندارند و این موضوع باعث شده در به کارگیری روش‌ها و تکنیک‌های نوین و جدید در تحلیل داده‌ها و ارزیابی سیاست‌ها با مشکل مواجه شویم.

رفیعی تصریح کرد: البته برای اجرای طرح و دسترسی به داده‌ها به صورت فصلی از زائران و گردشگران استان برداشت میدانی را انجام می‌دهیم تا یک پایه قوی داده‌ای برای فعالیت‌های پژوهشی هم باشد.

وی در خصوص راه‌اندازی زیست‌بوم نوآوری در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی اظهار کرد: وقتی سخن از زیست‌بوم نوآوری می‌شود، سخن از سیستمی است که اجزای مختلفی دارد که یکی از این اجزا پژوهشگران و نخبگانی هستند که در جای‌جای این زیست‌بوم ایفای نقش می‌کنند.

عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی عنوان کرد: با توجه به زیرساخت و ارتباطی که جهاد دانشگاهی با دانشگاه‌ها دارد، فضای بسیار عالی و مناسبی را برای فارغ‌التحصیلان نخبه دانشگاهی فراهم نموده که کارهای مطالعاتی و پژوهشی را در این نهاد انجام دهند و با سطوح بالاتر ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: اما در شرایط فعلی مساله‌ای وجود دارد که بسیاری از نخبگان در سال‌های ابتدایی فعالیت خود از جهاد دانشگاهی خارج می‌شوند و برای کارآمد نمودن زیست‌بوم نوآوری در این نهاد باید به بقای آن توجه ویژه‌ای کرد تا شاهد خروج نخبگان از آن نباشیم.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری این پژوهشکده خاطرنشان کرد: برای حضور همیشگی نخبگان در جهاد دانشگاهی ضروری است آرمان‌ها و اهداف این نهاد پس از چهار دهه فعالیت بازتعریف شود.

407388