حمله مداح معروف به عباسی در حمایت از فوتبالیست‌ها

حمید علیمی مداح معروف اهل بیت به اظهارات حسن عباسی واکنش نشان داد.
تصویر حمله مداح معروف به عباسی در حمایت از فوتبالیست‌ها

به گزارش پرسون، حمید علیمی در واکنش به اظهارات حسن عباسی توییتی را منتشر کرد.

حمله مداح معروف به عباسی در حمایت از فوتبالیست‌ها

404555