قیمت بلیت سینما در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

قیمت نهایی بلیت سینما در سالن های سینمایی برای سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

تصویر قیمت بلیت سینما در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

به گزارش پرسون، قیمت بلیت آثار سینمایی روی پرده با توجه به آنچه در سایت سینما تیکت به عنوان مرجع فروش و رزرو بلیت سینما براساس اعلام جدید سازمان سینمایی در نظر گرفته شده در دسترس تماشاگران قرار گرفت.

بهای بلیت در سینماها در سایت سینماتیکت یراساس سینماها به شرح زیر اعمال شده است:

سینماهای با درجه مدرن در روزهای تمام بها با قیمت بلیت ۴۵ هزار تومان و در روزهای نیم بها با قیمت بلیت ۲۲۵۰۰ هزار تومان.

سینماهای با درجه ممتاز در روزهای تمام بها با قیمت بلیت ۳۵ هزار تومان و در روزهای نیم بها با قیمت بلیت ۱۷۵۰۰ هزار تومان.

سینماهای با درجه یک و دو در روزهای تمام بها با قیمت بلیت ۲۵ هزار تومان و در روزهای نیم بها با قیمت بلیت ۱۲۵۰۰ هزار تومان پذیرای مخاطبان خواهند بود.

402549