حدیث

بشارتی برای مُبلغان

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در روایتی، بهترینِ امت را معرفی کرده‌اند.
تصویر بشارتی برای مُبلغان

به گزارش پرسون، روایت زیر از کتاب «کنز العمّال» منتشر شد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

خیارُ اُمَّتی مَن دَعا إلی اللّه ِتَعالی، وَ حَبَّبَ عِبادَه إلَیهِ

بهترین امت من کسی است که به سوی خداوند متعال فرا خواند و بندگانش را با او دوست سازد.

کنز العمّال : ۲۸۷۷۹

منبع: حوزه

402454