آری به تغییر درکابینه

مشکلات اقتصادی موجود و فشاری که بر دوش مردم است از یک‌سو و عزم و اراده مسئولان در دولت و مجلس برای خروج از وضعیت فعلی هم از سوی دیگر سبب شده که برخی از ضرورت تغییر بگویند.
تصویر آری به تغییر درکابینه

به گزارش پرسون، عزت‌ا... یوسفیان ملا نماینده سابق مجلس در یادداشتی نوشت: مشکلات اقتصادی موجود و فشاری که بر دوش مردم است از یک‌سو و عزم و اراده مسئولان در دولت و مجلس برای خروج از وضعیت فعلی هم از سوی دیگر سبب شده که برخی از ضرورت تغییر بگویند. مشخصا حرف از ترمیم کابینه است که حالا انگار با توجه به استعفای وزیر کار کلید خورده است. برخی معتقدند که وزیر صمت یا وزیر جهادکشاورزی دو گزینه بعدی برای تغییر هستند اما هیچ خبر رسمی در این باره وجود ندارد. آنچه در این مرحله مورد توجه قرار گرفته اهمیت و لزوم برخی تغییرات است، این تغییرات خواسته سیاسیون حتی در جریان همسو با دولت است.

بهتر است شخص رئیس‌جمهور قبل از آنکه مجلس ورود کند، در این راستا اقدام کند. بیش از همه صاحب کابینه که در راس کار است در جریان امور است و ضعف‌ها را می‌داند. قطعا نمی‌توان انتظار داشت که وزیری داوطلب رفتن شود، مجلس هم از دور می‌شنود و کمتر از خود دولت در جریان امور است لذا بهتر است آقای رئیسی که بیش از همه در جریان است، خودش در این زمینه تصمیمات لازم را بگیرد. تغییر در کابینه یک پوست‌اندازی معمول در همه دولت‌هاست و در همه دولت‌های قبل، تغییراتی ایجاد شده و بعد از یکسال نخست، برخی وزرا نمره‌ای گرفته‌اند که نشان می‌داد کارایی لازم را نداشته‌اند و باید جای خود را به دیگران بدهند. این البته ضعف دولت نیست و یک امر طبیعی است.

این یک پوست‌اندازی است که در دولت‌های قبل هم بوده است. البته در برخی دولت‌ها مثل دولت آقای ‌هاشمی این امر با تاخیر رخ داده و ضرر و زیانی هم برای مردم داشته است اما در برخی دولت‌ها مثل دولت فعلی به سرعت رخ می‌دهد. اکنون و بعداز گذشت یکسال از فعالیت دولت سیزدهم همه به این نتیجه رسیده‌اند که لازم است تغییراتی ایجاد شود، وقتی که آقای رئیسی اولین تغییر را در وزارت کار کلید زد، یعنی خودش هم به این تصمیم رسیده است.

اینکه چه کسی باید برود و چه کسی بماند را نیز رئیس‌جمهور بهتر از هر کسی می‌داند چون شبانه‌روز با این افراد کار می‌کند. امیدواریم که زودتر این اقدامات را انجام دهند. کابینه باید پابه‌پای رئیس‌جمهوری که تعطیلی نمی‌شناسد و مدام در سفر و بررسی است، بدود و همین رویکرد و رویه را داشته باشد. بخش اقتصادی دولت نیاز به تغییر بیشتری دارد. این بخش واقعا نیاز به حرکت بیشتری دارد چراکه اهداف دولت در این بخش هنوز محقق نشده است.

بخش‌هایی که صددرصد کار اقتصادی می‌کنند یا آنهایی‌که بخشی از کار آنها اقتصادی است، نتوانسته‌اند به‌خوبی عمل کنند. عدم تحقق وعده‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که برخی همراهان رئیس‌جمهور قوی‌ نیستند چون رئیس‌جمهور که نمی‌تواند به تنهایی همه وزارتخانه‌ها را تصدی کند لذا آنچه مسلم است، بخش اقتصادی دولت ضعیف است و نیاز به تغییراتی دارد.

منبع: روزنامه آرمان ملی

402368