پربیننده‌ترین سریال تلویزیون در نیمه اول خرداد

بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما، سریال «از سرنوشت ۴ » پربیننده‌ترین سریال سیما در نیمه اول خرداد ۱۴۰۱ بوده است.

تصویر پربیننده‌ترین سریال تلویزیون در نیمه اول خرداد

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی صداوسیما، نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما نشان می‌دهد، از بین سریال‌های جدید پخش شده در نیمه اول خرداد ۱۴۰۱، سریال « از سرنوشت ۴» از شبکه دو با ۲۶/۴ پربیننده‌تر از سایر سریال ها بوده است.

بر اساس این نظرسنجی این سریال رضایت ۸۵/۸ درصد بینندگان را در حد زیاد کسب کرده است.

همچنین سریال‌های «حکم رشد» از شبکه سه با ۲۲/۳ درصد بیننده و کسب رضایت ۷۴/۵ درصدی آنان و «فرمانروای نقابدار» از شبکه پنج با ۷ درصد بیننده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در این نظرسنجی، میزان بیننده سریال‌های تکراری سیما در نیمه اول خرداد ۱۴۰۱ ؛ نیز بررسی شد. از میان سریال های تکراری سریال «ستایش ۱» از شبکه آی فیلم با ۱۹/۱ درصد بیننده پربیننده ترین سریال تکراری بوده است. همچنین ۷۹/۵ درصد بینندگان سریال «ستایش ۱» از این سریال در حد زیاد رضایت داشته اند.

بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما، سریال «از سرنوشت ۴» با ۲۶/۴ درصد پربیننده ترین سریال سیما در نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز بوده است.

همچنین در همان ظرف زمانی، سریال‌های «حکم رشد» از شبکه سه با ۱۶/۹ درصد بیننده و کسب رضایت ۷۵/۲ درصدی آنان و « فرمانروای نقابدار» از شبکه پنج با ۶/۱ درصد بیننده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

402328