کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی مدیریت پست بانک ایران در دوره آموزشی خلق و توسعه محصول

کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی مدیریت شعب استان ها و مناطق پست بانک ایران ، در دوره آموزشی خلق و توسعه محصول که طی روزهای ۲۸ لغایت ۳۰ خرداد ماه برگزار می شود ؛ شرکت کردند.
تصویر کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی مدیریت پست بانک ایران در دوره آموزشی خلق و توسعه محصول

به گزارش پرسون، در این دوره آموزشی که توسط اداره کل آموزش و تحقیقات و با همکاری اداره بازازیابی و توسعه بازار در محل موسسه آموزش عالی بانکداری ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود ؛ مباحث مدیریت تجربه مشتری ، طراحی نقشه سفر مشتری ، ایده یابی و برنامه ریزی توسعه خدمات و محصولات ، سفارشی سازی و تجاری سازی انواع خدمات و محصولات ، نوآوری و خلاقیت در بازار خدمات بانکی و خدمات و محصولات توسط اساتید موسسه ارائه می شود.

بنابر این گزارش در دومین روز برگزاری دوره آموزشی مذکور سید رحمان حسین پور رئیس اداره کل روابط عمومی و رحیمی معاون وی ، قیطاسوند رئیس اداره کل بازاریابی و توسعه بازار و اشتری نژاد رئیس اداره کل آموزش و تحقیقات ضمن حضور در جمع کارشناسان بازاریابی و روابط عمومی از نزدیک به گفتگو با آنها پرداخته و در جریان مباحث و مسائل مطروحه آنان قرار گرفته توصیه ها و پاسخ های لازم را ارائه دادند‌.

روسای ادارات مذکور در این دیدار بر اهمیت آموزش مستمر کارکنان و نقش آن در ایفای بهینه وظایف و مسئولیت ها و کمک به توسعه و تعالی بانک در ابعاد مختلف تاکید کردند‌.

402106