اعطای 9 هزار فقره وام برای خرید کالای ایرانی توسط بانک ملی

بانک ملی ایران با هدف تقویت قدرت خرید مشتریان، بیش از 9 هزار فقره تسهیلات در قالب کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی به کارکنان 42 سازمان، ارگان و شرکت پرداخت کرده است.
تصویر اعطای 9 هزار فقره وام برای خرید کالای ایرانی توسط بانک ملی

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در راستای اجرای طرح تلاش ملی در سال 1400،این تعداد تسهیلات در قالب کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی سقف 200 میلیون تومان به کارکنان این سازمان ها و شرکت ها با سود 18 درصد پرداخت شده است.

بازپرداخت این تسهیلات بر اساس سیاست اعتباری سال 1400 بانک ملی ایران، 36 ماهه است.

402030