آیت الله دژکام:

تاثیر رسانه در سبک زندگی اسلامی دیده نمی شود

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت: نقش رسانه در تاقیرگذاری سبک زندگی اسلامی‌، زیست عفبفانه و‌حیا در جامعه دیده نمی شود.
تصویر تاثیر رسانه در سبک زندگی اسلامی دیده نمی شود

به گزارش پرسون از فارس، آیت الله لطف الله دژکام پیش از ظهر امروز در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس در سخنانی افزود: بر اساس نظر سنجی صداوسیم، ا مطالبه 68 درصد اقشار جامعه رعایت حجاب، حیا و سبک زندگی اسلامی در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح زیست عفیفانه سیاسی و امنیتی نیست بلکه نگاه و جنبه فرهنگی دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی توجه به مسائل اقتصادی و‌ معیشتی دلیل بر بی اهمیت دانستن به رویکرد‌‌ فرهنگی که معاندان‌ در فضای مجازی آن را ابزاری علیه جمهوری اسلامی استفاده می کنند نیست.

امام جمعه شیراز در مورد اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با جنگ ترکیبی، بیان داشت: روحانیان و متولیان‌ فرهنگی با ورود به فعالیت های میدانی علاوه بر تحقق خواسته مقام عظمای ولایت، بستر را برای مطالبات مردم برای مقابله با فرهنگ بد و بی حجای فراهم می کند.

نماینده مردم فارس در‌ مجلس خبرگان‌ رهبری اظهار‌ داشت: اولویت قرار دادن نقشه راه مهندسی که در صدد جذب اعتبارات هستیم در اجرای برنامه های فرهنگی و دینی از اهمیت ویژه ای بر‌ خوردار است.
امام جمعه شیراز ادامه داد: اقشار جامعه بدون تفکیک اقتصاد، معیشت و‌ فرهنگ برای مطالبه خود در برابر بد‌حجابی به گونه ای سنتی به سراغ روحانیت می روند و آن را د‌ر قالب راهکارهای روز عملیاتی و‌ اجرایی دنبال نمی کنند.

آیت الله دژکام خاطر‌ نشان کرد: همکاری با همیاران پلیس، یاوران معروف آموزش‌ و پرورش، بسیج و رسانه گامی مثبت‌‌ برای اجرای طرح سبک زندگی اسلامی و‌ زیست عفیفانه است.

امام جمعه شیراز در‌ مورد سلام فرمانده گفت: سرود سلام فرمانده فراتر از موسیقی که در‌جامعه شنیده می شود است، این حرکت مخلصانه تاثیر خود را در قلب ها می گذارد.

401885