امیدواری سخنگوی دولت | نوید گذار از سختی‌ها و آمدن روزهای خوب

سخنگوی دولت گفت: در عین سختی‌ها، آمارهای اقتصادی نوید دوره گذار از سختی‌ها و آمدن روزهای خوب را می‌دهند.
تصویر امیدواری سخنگوی دولت | نوید گذار از سختی‌ها و آمدن روزهای خوب

به گزارش پرسون، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

«‏رشد اقتصادی که در سال ۹۹ و نیمه‌نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۳/۵ درصد بود، در پاییز سال گذشته به ۴/۸ و در زمستان هم به ۵/۷ درصد افزایش یافت. رشد بدون نفت هم در زمستان ۱۴۰۰ به ۶/۳ رسید.

در عین سختی‌ها، آمارهای اقتصادی نوید دوره گذار از سختی‌ها و آمدن روزهای خوب را می‌دهند. ‎آینده روشن است.»

401587