برای دومین بار؛

نیکزاد و مصری نائب رئیس مجلس شدند

نیکزاد و مصری برای بار دوم نواب رئیس مجلس شورای اسلامی ماندند.

تصویر نیکزاد و مصری نائب رئیس مجلس شدند

به گزارش پرسون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ( 4 خرداد) به علی نیکزاد و عبدالرضا مصری به عنوان نواب رئیس اعتماد کردند.

گفتنی است هر دو نامزد با 168 رای توانستند اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کنند.

با توجه به این که هر دو نامزد رای یکسانی کسب کردند برای تعیین نواب اول و دوم قرعه کشی انجام شد که در نهایت علی نیکزاد نایب رئیس اوّل شد و عبدالرضا مصری هم نایب رئیس دوم شد.

398715