تبریک رسانه پرسون به رئیس روابط عمومی بانک دی

تصویر تبریک رسانه پرسون به رئیس روابط عمومی بانک دی

برادر ارجمند جناب آقای فرشاد عبادی

حسن انتخاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس روابط عمومی بانک دی تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
نیک میدانیم مراتب تعهد،سابقه درخشان، توانمندی جنابعالی قطعا و یقینا منشا خیر و برکت فراوان خواهد شد.
توفیقات مدام و مداوم جنابعالی را از خداوند متعال آرزومندیم.

رسانه پرسون

397895