مرگ های مشابه 27 زن و مرد در مازندران !

27 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونو کسیدکربن کشته شدند.
تصویر مرگ های مشابه 27 زن و مرد در مازندران !

به گزارش پرسون، دکتر عباسی گفت: ۲۷ نفر (۱۷ مرد و ما بقی زن) پارسال بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸ درصد افزایش داشت.

او می‌گوید: بر اساس این گزارش شهرستان‌های چالوس با ۵، محمودآباد با ۴ و نوشهر و نور هر کدام با ۳ مورد بیشترین فوتی و شهرستان‌های بهشهر، بابل، میاندرود و سوادکوه هر کدام با یک فوتی کمترین مسمومیت با گاز منواکسید کربن را داشتند.

به گفته عباسی بر اساس آمار ارجاعی مراکز پزشکی قانونی استان اسفند ماه با ۷ فوتی بیشترین و شهریور با یک فوتی گزارش شده است.

عضو شورای قضایی استان می‌گوید:اطلاع رسانی و آگاهی عمومی به شیوه‌های مختلف می‌تواند برای کاهش تلفات انسانی بسیارموثر باشد و رسانه‌ها می‌توانند نقش ویژه‌ای در اطلاع رسانی و کاهش تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کرین ایفا کنند.

397869