جلسه هم اندیشی سالانه مدیران بیمه کشاورزی برگزار شد

جلسه هم اندیشی سالانه مدیران ستادی و استانی صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید.
تصویر جلسه هم اندیشی سالانه مدیران بیمه کشاورزی برگزار شد

به گزارش پرسون، به نقل از روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، جلسه هم اندیشی سالانه مدیران ستادی و استانی با محورهای موضوعی:

تبیین سیاست ها و برنامه های بیمه کشاورزی در سال 1401

نقش فناوری های مکان محور در توسعه بیمه کشاورزی

بهره گیری از تصاویر ماهواره ای در فرآیند ارزیابی خسارت محصولات کشاورزی

روزهای سه شنبه و چهارشنبه 20 و 21 اردیبهشت ماه سال 1401 در تهران - سالن استاد شهریار بانک کشاورزی با حضور قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، اعضاء هیأت مدیره، مدیران امور، رؤسای ادارات کل ستادی و معاونین خدمات بیمه ای مدیریت های شعب بانک کشاورزی سراسر کشور، برگزار گردید.

397254