شمخانی:

برای توافق در وین آماده ایم

آمریکای ها اگر اراده‌ ای برای بازگشت دارند، آماده‌ ایم و توافق در دسترس است.
تصویر برای توافق در وین آماده ایم

به گزارش پرسون، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در توییتی نوشت: مذاکرات وین به مرحله‌ای رسیده که گره‌ آن تنها با پایبندی طرف خاطی به راهکارهای منطقی و اصولی ایران باز می‌شود. آمریکا با بدعهدی و اروپا با بی‌عملی، فرصت بهره‌مندی از حسن‌نیت اثبات شده ایران را به نابودی کشاندند.

اگر اراده‌ای برای بازگشت دارند، ما آماده‌ایم و توافق در دسترس است.

منبع: ایسنا

397036